Krstom vstupujeme do spoločenstva Cirkvi a zároveň nám umožňuje prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sa zmýva dedičný hriech i všetky ostatné hriechyJe potrebný k spáse. Podstatný obrad krstu spočíva v ponorení človeka do vody alebo v liatí vody na jeho hlavu, pričom kňaz hovorí: „M., ja a krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“. Krst môže prijať každý človek iba raz za život. Krst vtláča človeku nezmazateľnú pečať, že patrí Kristovi. Krst vysluhuje biskup, kňaz alebo diakon. V prípade nebezpečenstva smrti môže krstiť každý človek, ak má úmysel krstiť, ako krstí Cirkev.

  Podmienky pre krstných rodičov:

·  vek 16 rokov

·  pokrstený človek, ktorý prijal Eucharistiu a birmovanie

·  ak žije v manželstve – sviatostné manželstvo (krstnými rodičmi nemôžu byť napr. rozvedení, ani takí, čo žijú len v civilnom manželstve alebo vo voľných partnerských vzťahoch)

·  nesmie to byť rodič krstenca 

V našej farnosti krstíme každú sobotu o 11.hod. Najneskôr v týždni pred krstom je potrebné, aby aspoň jeden z rodičov prišiel nahlásiť krst na farský úrad. Vyžaduje sa aj rodný list dieťaťa.