SVIATKY V KATOLÍCKEJ CIRKVI

 

Prikázané sviatky

 • 1.1. Panny Márie Bohorodičky
 • 6.1. Zjavenie Pána 
 • 40. deň po Veľkonočnej nedeli - Nanebovstúpenie Pána - pohyblivý
 • štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice - Božieho Tela a Krvi - pohyblivý
 • 29.6. Sv. Petra a Pavla
 • 15.8. Nanebovzatie Panny Márie
 • 1.11. Všetkých svätých
 • 8.12. Nepoškvrnené počatie Panny Márie
 • 25.12. Narodenie Ježiša Krista - Vianoce
 

Ostatné sviatky

 • Obetovanie Pána - 2. februára
 • Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie - 19. marca
 • Veľkonočný pondelok - pohyblivý
 • Zvestovanie Pána - 25. marca
 • Turíčny pondelok - pohyblivý
 • Sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza - štvrtok po zoslaní Ducha Svätého
 • Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - pohyblivý
 • Sv. Cyrila a Metoda - 5. júla
 • Narodenie Panny Márie - 8. septembra
 • Sedembolestnej Panny Márie - 15. septembra
 • Sv. Štefana, prvého mučeníka - 26. decembra