FOTKY SA ZOBRAZIA PO KLIKNUTÍ NA ODKAZ POD NÁZVOM ALBUMU.

SV.OMŠA ZA POKRSTENÝCH V MESIACI NOVEMBER

www.rajce.net/a13509783

SV.OMŠA ZA POKRSTENÝCH V MESIACI OKTÓBER

www.rajce.net/a13510106

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

www.rajce.net/a13509754

SV.OMŠA ZA POKRSTENÝCH V MESIACI SEPTEMBER

www.rajce.net/a13290949

FARSKÝ DEŇ 2016

www.rajce.net/a13290836

MAĽOVANIE FARSKÉHO KOSTOLA

www.rajce.net/a13290832

SV.OMŠA ZA POKRSTENÝCH V MESIACI AUGUST

www.rajce.net/a13290827

STANOVAČKA 2016

www.rajce.net/a13110876

SV.OMŠA ZA POKRSTENÝCH V MESIACI JÚL

www.rajce.net/a13110850

SV.OMŠA ZA POKRSTENÝCH V MESIACI JÚN

+

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

www.rajce.net/a12990996

POSVIACKA KOSTOLA VO VYSOKEJ NAD UHOM

www.rajce.net/a12990714

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ V ČIERNOM POLI

www.rajce.net/a12990606

SV.OMŠA ZA POKRSTENÝCH V MESIACI MÁJ

www.rajce.net/a12854997

FARSKÁ PÚŤ DO RÍMA A ASSISI

www.rajce.net/a12829857

SV.OMŠA ZA POKRSTENÝCH V MESIACI APRÍL

www.rajce.net/a12670760

MEDZINÁRODNÝ DEŇ RÓMOV V KOMUNITNOM CENTRE

www.rajce.net/a12670466

STRETNUTIE TÝCH, KTORÍ PRACOVALI NA VÝROBE VEĽKONOČNÝCH BARÁNKOV                     A VIANOČNÝCH OBLÁTOK

www.rajce.net/a12624772

SV.OMŠA ZA POKRSTENÝCH V MESIACI MAREC

www.rajce.net/a12576903

VEĽKÝ PIATOK + VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA

www.rajce.net/a12576882

SV.OMŠA ZA POKRSTENÝCH V MESIACI FEBRUÁR

www.rajce.net/a12478919

PEČENIE VEĽKONOČNÝCH BARÁNKOV

www.rajce.net/a12454015

KOMUNITNÉ CENTRUM

www.rajce.net/a12414483

SV.OMŠA ZA POKRSTENÝCH V MESIACI JANUÁR

 

NOVOROČNÉ STRETNUTIE SPOLUPRACOVNÍKOV FARNOSTI

JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ

www.rajce.net/a12385246