FOTKY SA ZOBRAZIA PO KLIKNUTÍ NA ODKAZ POD NÁZVOM ALBUMU.

SV.OMŠA ZA POKRSTENÝCH V MESIACI DECEMBER

PEČENIE VIANOČNÝCH OBLÁTOK

STRETNUTIE S UČITEĽMI

www.rajce.net/a12395262

ÚCTA K STARŠÍM

REKONŠTRUKCIA KOSTOLA VO VYSOKEJ NAD UHOM

ROZLÚČKA S PRÁZDNINAMI

www.rajce.net/a12406321

DETSKÝ LETNÝ TÁBOR

NOCOVAČKA DETÍ NA FARE

www.rajce.net/a12406156

SLÁVNOSŤ PRVÉHO SV.PRIJÍMANIA

STRETNUTIE S CHORÝMI

www.rajce.net/a12406449

PEČENIE VEĽKONOČNÝCH BARÁNKOV + stretnutie po pečení

www.rajce.net/a12382661

JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ

NOVOROČNÉ STRETNUTIE SPOLUPRACOVNÍKOV FARNOSTI

www.rajce.net/a12406187