FOTKY SA ZOBRAZIA PO KLIKNUTÍ NA ODKAZ POD NÁZVOM ALBUMU.

MIKULÁŠ V KOSTOLE

www.rajce.net/a12406104

FARSKÁ PÚŤ DO SV. ZEME

POŽEHNANIE FARSKEJ BUDOVY

www.rajce.net/a12406195

ÚCTA K STARŠÍM

www.rajce.net/a12406469

VÝLET S MLÁDEŽOU NA KREMENEC

www.rajce.net/a12406477

ROZLÚČKA S PRÁZDNINAMI

www.rajce.net/a12406315

DETSKÝ LETNÝ TÁBOR

PEČENIE VEĽKONOČNÝCH BARÁNKOV

JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ

NOVOROČNÉ STRETNUTIE SPOLUPRACOVNÍKOV FARNOSTI

www.rajce.net/a12406178