DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2016

FOTOALBUM: www.rajce.net/a13353821

Komunitné centrum Pavlovce nad Uhom, sa v mesiaci september zapája do celoslovenskej akcie „Týždeň dobrovoľníctva“.  V rámci tejto akcie, sme dňa 21.9.2016, pripravili pre širokú verejnosť Deň otvorených dverí. V programe sme predstavili činnosť centra, možnosti zapojenia sa do aktivít, ktoré sa realizujú pravidelne, či už je  to práca s deťmi,  dospelými, seniormi, ale aj pečenie oblátok a ďalšie možnosti trávenia voľného času. Nezabudli sme ani na deti, pre ktoré sme pripravili hry a súťaže. Aj takýmto spôsobom komunitné centrum oslovuje dobrovoľníkov, ktorí sa chcú realizovať, alebo chcú  jednoducho pomôcť.

 

BAZÁR OBLEČENIA A OBUVI

FOTOALBUM: www.rajce.net/a13354148

Komunitné centrum v Pavlovciach nad Uhom už tradične pripravuje pre svojich klientov a ľudí v núdzi, bazár ošatenia a obuvi.  Už tretí krát sme spolu s darcami a dobrovoľníkmi z obce, pripravili pre našich občanov charitatívnu akciu, pred začiatkom školského roka, aby sme tak pomohli rodičom s oblečením pre deti, ale aj pre dospelých. Dávame veciam druhú šancu, pomôžeme sociálne slabším rodinám pri ich obmedzenom rozpočte a my ostatní máme dobrý pocit, že sme pomohli. Ďakujeme darcom a dobrovoľníkom za ochotu a pomoc.

 

SÚŤAŽ VO VARENÍ GUĽÁŠU

FOTOALBUM: www.rajce.net/a13354285

Komunitné centrum Pavlovce nad Uhom, sa už tradične, aj v tomto roku zapojilo do súťaže vo varení guľášu „ Guľašománia“, dňa 13.8.2016, v rámci XX. Ročníka Dní Pavloviec nad Uhom. Guláš varilo KC, v zastúpení pracovníkmi a dobrovoľníkmi, spoločne s ďalšími 15 družstvami. Konkurencia bola silná, a aj napriek veľkej snahe a tajným ingredienciám, sme si vyslúžili len diplom. Celá akcia sa realizovala v priestoroch starej Letnej záhrady. Súčasťou programu boli aj sprievodné podujatia. V tomto roku sme súťažili aj o najkrajšiu zeleninu a naše deti z Romano jilo, vystúpili s tanečným pásmom na miestnom amfiteátri. Príjemne strávené sobotňajšie popoludnie nás utvrdilo v presvedčení, že máme v tradícií pokračovať a prezentovať činnosť komunitného centra aj takouto netradičnou formou...

 

MISS BÁBIKA

FOTOALBUM: www.rajce.net/a13354386

Komunitné centrum Pavlovce nad Uhom, pripravilo vo svojich priestoroch, dňa 22.6.2016 už druhý ročník súťaže „MISS BÁBIKA“. Druhý ročník bol výnimočný tým, že sa zapojili aj deti z Komunitného centra zo Sečoviec a odvahu našli aj niekoľkí chlapci, budúci oteckovia. Súťažou chceme nevtieravo, výchovne pôsobiť na deti a aj takouto hravou formou ich pripravovať na rodičovstvo. Disciplíny ako obliekanie, prebaľovanie, uspávanka a súťaž v navliekaní korálikov pobavila nielen deti, ale aj rodičov a starých rodičov, ktorí prišli podporiť svoje deti. Súťažiacich bolo 16, ale víťazi mohli byť len traja. Porota ešte udelila aj cenu za najkrajšiu uspávanku a najkrajší spev. Na záver po občerstvení a tanci, ešte spoločné foto a potom ostanú len krásne spomienky.

 

DEŇ DETÍ 2016

FOTOALBUM: www.rajce.net/a13353918

Dňa 31.5.2016, pripravilo Komunitné centrum v Pavlovciach nad Uhom, z príležitosti Medzinárodného dňa detí, bohatý program.

Skoro popoludní sme akciu otvorili krátkym príhovorom a vystúpením dievčenskej skupiny Romane čaja, ktorá sa sformovala pred niekoľkými mesiacmi v komunitnom centre a bola to ich premiéra. Kroje nám ochotne prepožičala ŠZŠ. Pre deti boli pripravené rôzne hry, súťaže, kreslenie na chodník, súťaž o najlepšieho tanečníka, diskotéka a občerstvenie. Nechýbala dobrá zábava, aj počasie vyšlo dokonale.

Vďaka dobrovoľníkom a pomoci farského úradu bolo postarané aj o bezpečnosť neposedných detí. Všetci spoločne sa tešíme na ďalšiu akciu.

 

OBCHODOVANIE S ĽUĎMI

FOTOALBUM: www.rajce.net/a13354351

V Obci Pavlovce nad Uhom rezonuje problematika obchodovania s ľuďmi od roku 2005, kedy občania našej obce začali hromadne odchádzať za prácou do Anglicka. Neznalí problematiky a cudzej reči, sa ľahko stávali obeťami šikanovania a zneužívania. Preto komunitné centrum pravidelne zaraďuje do svojho programu prednášky na túto tému.

Obchod s ľuďmi je výnosný biznis, obchodníci postupujú čoraz premyslenejšie a obeťou sa stávajú aj vzdelaní ľudia. Na prednáške, ktorú sme pripravili pre žiakov 8. ročníka, dňa 24.5.2016, sme podrobne rozobrali tému, pozreli sme si film, odporúčaný MV SR a IOM. Súčasťou prednášky boli aj zaujímavé aktivitky:  „ čo si zabalím do kufra“ a „cesta okolo sveta“. Na záver deti dostali materiály s dôležitými telefónnymi číslami a základnými informáciami.

 

PREDNÁŠKA "LÁSKA A VZŤAHY"

FOTOALBUM: www.rajce.net/a13354404

Téma láska a vzťahy v partnerstve bola pre pracovníkov KC Pavlovce nad Uhom, veľkou výzvou. Napriek tomu sme sa odhodlali a pripravili sme pre žiakov Základnej školy zaujímavú prednášku, dňa 16.5.2016.

Láska nás sprevádza od útleho veku a život bez nej by bol prázdny a smutný, preto je dôležité venovať sa aj tejto téme. Cieľovou skupinou boli žiaci 8 ročníka a preto sme zvolili ľahko pochopiteľný slovník pre tínedžera a vyskúšali sme aj skupinovú aktivitu. Chlapci dostali za úlohu napísať v skupinke 10 pozvaní na rande a dievčatá 10 odmietnutí, tak aby chlapcovi nezlomili srdce. Všetci sme nakoniec odchádzali s dobrou náladou...

 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ RÓMOV 2016

FOTOALBUM: www.rajce.net/a12670466

Deň Rómov, sa oslavuje od r. 1990, vždy 8. apríla. Život Rómov nie je len hudba, tanec a spev, ale aj spoločné korene, rodinné väzby, či spolupatričnosť. Je dôležité uvedomovať si a spoznávať aj históriu, tradície a príslušnosť k Rómskemu národu. Pomenovanie Róm znamená človek a človek človeku si má byť vždy blízky..
Tento deň bol vyhlásený v roku 1990 na 4. kongrese Medzinárodnej rómskej únii (IRU). Prvé veľké medzinárodné stretnutie rómskych predstaviteľov bolo 7.-12. apríla v roku 1971 v Chelsfieldnear Londýn. Podľa odhadov žije v súčasnosti v európskych štátoch od 7 do 14 miliónov Rómov. Nesporne ide o najpočetnejšie etnikum bez vlastného územia na starom kontinente. Medzinárodný deň Rómov je oslavou rómskej kultúry a jej vplyvov na oblasti hudby, divadla, literatúry a tanca európskej kultúry. Pri tejto príležitosti sa konajú rôzne kultúrne podujatia, ktorých cieľom je zvýšenie povedomia o ich kultúre, ochrana a podpora ľudských práv Rómov, prevencia diskriminácie a upozornenie na problémy, ktorým v Európe čelia.