Nová akcia

20.07.2013 00:53

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.