Naša Farnosť

20.08.2013 12:23

Farnosť Pavlovce nad Uhom sa nachádza v Košickom arcibiskupstve, v dekanáte Sobrance. Patria do nej filiálky Vysoká nad Uhom, Čierne Pole, Ťahyňa. Spravované sú aj filiálky Stretava a Stretavka.

Vo farnosti slúžia dvaja kňazi. Správca Mgr. Slavomír Bakoň a kaplán Mgr. Ján Kovaľ. Okrem nich tu duchovne vypomáhajú aj rehoľné sestry Satmárky.

Vo Vysokej nad Uhom je sídlo Domčeka - Domu Anky Kolesárovej, ktorá počas 2. svetovej vojny prišla o život pri obrane svojej čistoty. Pri tejto príležitosti sa tu koná každoročne niekoľko pútí. Púť radosti, púť zrelosti, púť rodín alebo festival radosti. Viac informácií nájdete na www.domcek.org.