Farnosť Pavlovce nad Uhom sa nachádza v Košickom arcibiskupstve, v dekanáte Sobrance. Patria do nej filiálky Vysoká nad Uhom, Čierne Pole, Ťahyňa, Stretava a Stretavka.

Farský kostol je zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Chrám bol postavený v roku 1793 v barokovo-klasicistickom slohu. Po nedávnej rekonštrukcii sa stal krásnou dominantou obce.

Ďakujeme Košickému samosprávnemu kraju za poskytnutie dotácie v sume 1 500€ na projekt: "Obnova kultúrnej pamiatky - farský kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa           v Pavlovciach nad Uhom".

Ďakujeme nadácii Renovabis za podporu nášho projektu     a finančnému príspevku na detské ihrisko a zariadenie pastoračného centra v hodnote 4500 eur.