Bratia a sestry,  pri vstupe do kostola je potrebné dodržiavať tieto inštrukcie:

  1. Povinné rúško
  2. Pri vstupe do kostola povinná dezinfekcia rúk
  3. V kostole platia rozostupy medzi osobami 2 m – preto sú v kostole presne vyznačené miesta na sedenie. Je možné obsadiť len tieto označené miesta.
  4. V prípade, že sa naplní kapacita kostola pri aktuálnych podmienkach a na sv. omšu by sa zišlo viac veriacich, ostatných prosíme zostať vonku tiež vo vzdialenosti 2m medzi osobami.
  5. Obrad pokoja – úklonom hlavy. Ruky sa nepodávajú.
  6. Sv. prijímanie sa podáva na ruku. V rade na sv. prijímanie je potrebné dodržiavať rozostupy 2m.
  7. Kostoly sa budú otvárať 45 minút pred sv. omšou
  8. Srdečne pozývame veriacich na slávenie sv. omší do vlastných kostolov a prosíme o dodržiavanie všetkých aktuálnych inštrukcií.

Pokojný a požehnaný čas vám prajú vaši kňazi.  

 

 

Program sv. omší na najbližší týždeň pozrite na tejto stránke nižšie.

 

 Bratia a sestry, pre sledovanie živého prenosu 

z farského kostola 

v Pavlovciach nad Uhom

kliknite na obrázok "YouTube". 

Smerová šípka dlhá červená | Bezpečnostné, fotoluminiscenčné ...

prosím pod videom dajte ODBER

LITURGICKÝ PROGRAM 1.6. – 7.6.2020

/z kostola v Pavlovciach nad Uhom cez YouTube až na budúcu nedeľu 7.6./

Kostoly sa otvárajú 45 minút pred sv. omšou, pred sv. omšou ruženec.

 

1.6. PONDELOK – Svätodušný pondelok

PAVLOVCE - K

8.00 – sv. omša

+z rodiny Balickej, Stankovej

 

2.6. UTOROK – féria

PAVLOVCE - F

18.00 – sv. omša

+Juraj, Magdaléna Lackoví a ich rodičia

 

3.6. STREDA – Sv. Karol Lwanga a spoločníci, spomienka

PAVLOVCE – K

18.00 – sv. omša

 +Mária, Andrej Borkesoví, č.835

ČIERNE POLE – F

18.00 sv. omša ZBP – bohuznámy

 

4.6. ŠTVRTOK – Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok

PAVLOVCE – F

18.00 –  sv. omša

+z rodiny Juraja Butku

VYSOKÁ – K

18.00 – sv. omša +Zuzana Valigurská

STRETAVA –                    

18.00 gr.kat. liturgia - pred liturgiou spoveď

 

5.6. PIATOK – Sv. Bonifác, spomienka /prvý piatok/

PAVLOVCE – K

18.00 – sv. omša /po sv. omši prvopiatková pobožnosť/

+Mária, Ján Serdyovi

 

6.6. SOBOTA –prvá sobota v mesiaci

PAVLOVCE - K

8.00 – sv. omša  ZBP – členov ruž.bratstva

VYSOKÁ – F

8.00 – sv. omša ZBP – členov ruž.bratstva

 

7.6. NEDEĽA – NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

 - PAVLOVCE

7.00 K – ZBP – Monika Posypanková, 50 rok.živ.

9.00 K - pre seniorov nad 65 rokov - +z rodiny Butalovej, Serenčkovej

11.00 F -  Za farnosť

- VYSOKÁ

8.00  /kňaz domček/   - +Juraj Kišš

10.00 F – +Anna Marcinčáková

- ČIERNE POLE

8.00 GR.KAT.  - +Zuzana, Andrej a ich rodičia

10.00 K – vlastný úmysel kňaza

- ŤAHYŇA

8.00 F sv. omša - +Anna, Ján Čalfoví

- STRETAVA

9.00 /kňaz domček/   - ZBP - Jaroslav

 

ĎALŠIE OZNAMY:  v týždni spovedáme 30 minút pred sv. omšami vonku pred kostolom.

 

- kostoly sa otvárajú 45 minút pred sv. omšou. Na prvú sobotu hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo.

 

- vysielanie sv. omší cez youtube bude v týždni pozastavené. Naživo budeme vysielať sv. omše na budúcu nedeľu.

 

- vo štvrtok/prvý v mesiaci/ bude vyložená Sviatosť Oltárna k poklone o 17.15. Na záver poklony Korunka a modlitby za duchovné povolania.

 

- najbližšie odpustové slávností: ČIERNE POLE – 14.6., PAVLOVCE NAD UHOM 28.6.. V nedeľu 21.6. bude sláviť v Udavskom primičnú sv. omšu Mgr.Matej Futej. V našej farnosti absolvoval pastoračný ročník. Keďže na primície idem kázať, odpust v Čiernom Poli je posunutý o týždeň a skôr a aj v nedeľu 21.6. bude upravený program sv. omší.  

 

- MILODARY: Pavlovce bohuznáma 50€, bohuznáma 20€, bohuznáma rodina financovala výzdobu na Turíce v Pavlovciach a vo Vysokej. Pán Boh zaplať.

 

- dnešnou nedeľou sa končí veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

 

PRAJEME VÁM VŠETKÝM POŽEHNANÝ A POKOJNÝ NOVÝ TÝŽDEŇ.

 

 

- Bratia a sestry, tí, ktorí chcete podporiť našu farnosť, réžiu kostolov v tomto čase, môžete tak urobiť zaslaním milodaru na farský účet: IBAN: SK32 0900 0000 0004 8075 7132 

Prosím do poznámky uveďte, pre ktorý kostol svoj milodar obetujete, aby sme vedeli prípadne milodary rozdeliť medzi jednotlivé kostoly vo farnosti. Pán Boh zaplať.

- ak čokoľvek od nás potrebujete, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na farskom tel. čísle 0950 539 695, alebo na mailovej adrese pavlovce.farnost@gmail.com . Cez telefón je možné individuálne dohodnúť aj termín spovede.

PRAJEME VŠETKÝM VERIACIM

HOJNOSŤ BOŽÍCH MILOSTÍ

DO NOVÉHO TÝŽDŇA

 

Farnosť Pavlovce nad Uhom 

sa nachádza v Košickom arcibiskupstve, v dekanáte Sobrance. Patria do nej filiálky Vysoká nad Uhom, Čierne Pole, Ťahyňa, Stretava a Stretavka.

Farský kostol je zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Chrám bol postavený v roku 1793