Farnosť Pavlovce nad Uhom sa nachádza v Košickom arcibiskupstve, v dekanáte Sobrance. Patria do nej filiálky Vysoká nad Uhom, Čierne Pole, Ťahyňa. Spravované sú aj filiálky Stretava a Stretavka.

Farský kostol je zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Chrám bol postavený v roku 1793   v barokovo-klasicistickom slohu. Po nedávnej rekonštrukcii sa stal krásnou dominantou obce.

Vo farnosti slúžia dvaja kňazi - správca farnosti Mgr. Slavomír Bakoň a kaplán Mgr. Ján Kovaľ. Okrem nich vo farnosti vypomáhajú aj rehoľné sestry Satmárky.

Sv. Ján Krstiteľ - patrón našej farnosti bol synom Zachariáša a Alžbety. Jeho príchod na svet sprevádzali neobyčajné udalosti. Ján žil na púšti v samote, živil sa lesným medom, korienkami rastlín a nosil oblek z ťavej kože. Je symbolom radikálneho života s Bohom. Keď mal 30 rokov – opustil púšť, aby na brehu rieky Jordán hlásal príchod Mesiáša, vyzýval na pokánie a krstil ľudí. Na Jánovo slovo sa viacero ľudí rozhodlo nasledovať “Božieho Baránka”. Ján Krstiteľ vystupuje ako posledný starozákonný prorok, predchodca Mesiáša. Je to jedna z najväčších postáv dejín spásy. 

Odpustové slávnosti v našej farnosti v tomto roku.

K najväčším slávnostiam vo farnosti patria aj odpustové slávnosti.

Každý kostol má svoj titul, svojho patróna, svoje zasvätenie.

V našej farnosti budú odpustové slávnosti v tomto roku takto:

 

Pavlovce n/U.: Narodenie sv. Jána Krstiteľa - /deň slávenia 24.6.-piatok/

- odpustová slávnosť bude v nedeľu 26.6.2016

Vysoká n/U.: Sedembolestná Panna Mária - /deň slávenia 15.9.-štvrtok/ 

- odpustová slávnosť bude v nedeľu 18.9.2016

Čierne Pole: Nepoškvrnené Srdce Panny Márie - /deň slávenia 4.6.-sobota/ - odpustová slávnosť bude v nedeľu 5.6.2016

Stretava: Sv. košických mučeníkov - /deň slávenia 7.9.-streda/

- odpustová slávnosť bude v nedeľu 11.9.2016