Ďakujeme nadácii Renovabis za podporu nášho projektu     a finančnému príspevku na detské ihrisko a zariadenie pastoračného centra v hodnote 4500 eur.

Farnosť Pavlovce nad Uhom sa nachádza v Košickom arcibiskupstve, v dekanáte Sobrance. Patria do nej filiálky Vysoká nad Uhom, Čierne Pole, Ťahyňa. Spravované sú aj filiálky Stretava a Stretavka.

Farský kostol je zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Chrám bol postavený v roku 1793   v barokovo-klasicistickom slohu. Po nedávnej rekonštrukcii sa stal krásnou dominantou obce.

Vo farnosti slúžia dvaja kňazi - správca farnosti Mgr. Slavomír Bakoň a kaplán Mgr. Ján Kovaľ. Okrem nich vo farnosti vypomáhajú aj rehoľné sestry Satmárky.

Sv. Ján Krstiteľ - patrón našej farnosti bol synom Zachariáša a Alžbety. Jeho príchod na svet sprevádzali neobyčajné udalosti. Ján žil na púšti v samote, živil sa lesným medom, korienkami rastlín a nosil oblek z ťavej kože. Je symbolom radikálneho života s Bohom. Keď mal 30 rokov – opustil púšť, aby na brehu rieky Jordán hlásal príchod Mesiáša, vyzýval na pokánie a krstil ľudí. Na Jánovo slovo sa viacero ľudí rozhodlo nasledovať “Božieho Baránka”. Ján Krstiteľ vystupuje ako posledný starozákonný prorok, predchodca Mesiáša. Je to jedna z najväčších postáv dejín spásy.